Шта је DinaCard?

DinaCard картица је национална платна картица Републике Србије која се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. У оквиру додатних услуга за кориснике, картица се може користити за плаћање путем мобилног телефона, плаћање на интернету и плаћање директно на шалтерима Управе за трезор...


Корисници картица Корисници картица

Корисници картица

DinaCard картица је домаћа, национална платна картица која може да се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. Корисници DinaCard платних картица могу бити физичка и правна лица.

Трговци - акцептанти Трговци - акцептанти

Трговци - акцептанти

Омогућавањем коришћења DinaCard платних картица на свом продајном месту отварате себи нове могућности увећања промета, будући да је до сада издато 2 милиона DinaCard платних картица.

Банке и друга правна лица Банке и друга правна лица

Банке и друга правна лица

У DinaCard систему могу да учествују пословне банке, други пружаоци платних услуга и правна лица специјализована за послове процесирања трансакција и израде и персонализације картица.