BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
27.05.2022.
BEONIA* (%)
1.34
Дневна промена (п.п.)
0.09
Обим (млн RSD)
6,000.00
Дневна промена (млн RSD)
3,300.00
Минимална стопа (%)
1.20
Максимална стопа (%)
1.50
Стандардна девијација (п.п.)
0.12
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ