BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
15.10.2021.
BEONIA* (%)
0.17
Дневна промена (п.п.)
0.01
Обим (млн RSD)
6,350.00
Дневна промена (млн RSD)
4,850.00
Минимална стопа (%)
0.15
Максимална стопа (%)
0.30
Стандардна девијација (п.п.)
0.05
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ