Шта је IPS QR кôд?

IPS QR кôд представља дводимензионални бар-кôд чију је спецификацију прописала Народна банка Србије у циљу олакшавања извршавања плаћања. Овај кôд користи се тако што се скенира коришћењем одговарајућег апликативног софтвера и на тај начин преузимају се подаци неопходни за извршење платне трансакције.

IPS QR кôд служи за преузимање и коришћење елемената платног налога и поред тога што примаоци плаћања могу користити овај кôд, укључујући на рачунима-фактурама које издају, његова намена је и за инстант плаћања на продајним местима трговаца (физичким и интернет продајним местима).

Разлика у IPS QR кôдовима, у зависности од намене за коју се користе, састоји се у скупу дефинисаних података који они садрже у складу са прописом Народне банке Србије у које, између осталих, спада и идентификациони кôд којим се одређује намена IPS QR кôда.

IPS QR кôд користи се за инстант плаћања на продајним местима трговаца и може га генерисати платилац у апликацији мобилног банкарства своје банке (коришћењем опције IPS покажи) или трговац (за метод инстант плаћања – IPS скенирај). Ако је на продајном месту трговца ознака IPS покажи, платилац генерише IPS QR кôд и показује га трговцу да би се обавило плаћање куповине роба/услуга. На интернет продајном месту, као и на физичком продајном месту са ознаком IPS скенирај, трговац генерише IPS QR кôд и то на интернет продајном месту у делу намењеном за плаћања, односно на физичком продајном месту на нпр. свом мобилном уређају, а платилац избором опције IPS скенирај у оквиру апликације мобилног банкарства коју има инсталирану на свом мобилном уређају једноставно скенира тај кôд и извршава плаћање куповине робе/услуге. За ове кôдове одговорни су пружаоци платних услуга који издају и/или прихватају платни инструмент за инстант плаћања на продајним местима, а трговци који желе да прихватају инстант плаћање на својим физичким и/или интернет продајним местима ову услугу уговарају са својим пружаоцима платних услуга нпр. банкама – прихватиоцима.

За плаћање рачуна-фактура користи се IPS QR кôд означен са NBS IPS QR. Овај кôд генерише прималац плаћања и приказује на свом рачуну-фактури. Примена овог кôда има значајне предности за примаоце плаћања из разлога што све податке који су му неопходни за евидентирање плаћеног рачуна-фактуре прималац плаћања може да упише у NBS IPS QR кôд, а платилац једноставно скенира тај кôд, избором опције IPS skeniraj у апликацији мобилног банкарства коју има инсталирану на свом мобилном уређају. Налог се аутоматски попуњава и на тај начин се избегавају грешке које су се јављале приликом прекуцавања података.

NBS IPS QR кôд – предности и сигурност коришћења


Коришћењем NBS IPS QR кôда на рачуну-фактури прималац плаћања може да унапреди квалитет своје услуге омогућавајући платиоцу да скенирањем овог кôда преузме неопходне податке и једноставно изврши плаћање. Поред унапређења квалитета услуге код примаоца плаћања, након скенирања NBS IPS QR кôда платилац не може да промени поједине податке преузете из тог кôда. Позив на број одобрења, назив и број рачуна примоаца плаћања, поред тога што су аутоматски попуњени у налогу, након скенирања NBS IPS QR кôда не могу се променити. С обзиром на начин на који се извршавају плаћања скенирањем NBS IPS QR кôда смањује се ниво грешака које су настајале приликом уношења ових података у платни налог.

Техничком припремом (генерисањем) NBS IPS QR кôда на рачуну-фактури прималац плаћања не излаже се никаквом безбедносном ризику. Он једноставно платиоцу нуди инструкцију за плаћање у форми NBS IPS QR кôда, чијим скенирањем платилац не троши време на попуњавање налога или евентуалне измене шаблона који је снимио у апликацији мобилног банкарства своје банке како би извршио плаћање. Осим тога, платилац спроводи све неопходне поступке за давање сагласности за извршење платне трансакције након скенирања NBS IPS QR кôда на начин уговорен са својом банком укључујући и аутентификацију у апликацији мобилног банкарства (унос ПИН-а, отисак прста или препознавање лица, у зависности од доступних функционалности апликације за мобилно банкарство).

Када се користи за инстант плаћања на продајним местима (физичким и интернет продајним местима) - IPS QR кôд је сигуран и ефикасан начин извршавања инстант плаћања. Банке су одговорне за ове кôдове и воде рачуна о сигурности њихове употребе спровођењем различитих контрола у оквиру својих система. Са друге стране, извршавањем инстант плаћања на продајном месту путем IPS QR кôда трговац има на располагању новчана средства у пар секунди, а код плаћања на интернет продајном месту платилац скенирајући IPS QR кôд ниједан податак о свом платном инструменту не оставља на сајту трговца већ плаћање извршава у сигурном окружењу своје банке.