Важе од   18.10.2021.   године до објављивања следећег ценовника

Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR

ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
191 - HRK7,5870717,6255847,625584
203 - CZK25,66969725,80000025,800000
348 - HUF362,494949364,335025364,335025
414 - KWD0,3561420,3579590,357959
977 - BAM1,9558301,9558301,955830
985 - PLN4,6227274,6461934,646193

Замена ЕСН за девизе у истој валути

ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
036 - AUD0,9970000,9900000,985000
124 - CAD0,9970000,9900000,990000
208 - DKK0,9978000,9900000,985000
392 - JPY0,9975000,9800000,980000
578 - NOK0,9960000,9900000,990000
752 - SEK0,9975000,9900000,985000
826 - GBP0,9991000,9900000,985000

Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.