Важе од   30.05.2022.   године до објављивања следећег ценовника

Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR

ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
191 - HRK7,6138387,6524877,652487
203 - CZK24,95353525,08020325,080203
348 - HUF396,212121398,223350398,223350
414 - KWD0,3338070,3355100,335510
977 - BAM1,9558301,9558301,955830
985 - PLN4,6516164,6752284,675228

Замена ЕСН за девизе у истој валути

ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
036 - AUD0,9970000,9900000,985000
124 - CAD0,9970000,9900000,990000
208 - DKK0,9978000,9900000,985000
392 - JPY0,9975000,9800000,980000
578 - NOK0,9960000,9900000,990000
752 - SEK0,9975000,9900000,985000
826 - GBP0,9992000,9900000,985000

Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.