31/03/2020

Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената

С циљем да нашим најстаријим грађанима у току ванредног стања...

Кабинет гувернера