Претраживање јединственог регистра рачуна


- -
Број резултата претраге је ограничен на 100!
Упутство за коришћење упита

 

Податке који се воде у Јединственом регистру рачуна за правна лица и предузетнике - банке достављају Народној банци Србије у складу са Упутством за електронско достављање података Народној банци Србије о вођењу јединственог регистра рачуна од 25.09.2015. године.

Претрага података о рачунима за синдикате, скупштине станара, верске организације и друга правна лица која имају исте матичне бројеве, најједноставнија и најбржа је преко пореског броја.