Statistički bilten

sb_m

Statistički bilten je mesečna publikacija Narodne banke Srbije, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafičkog prikaza privrednih kretanja u Republici Srbiji, uz kratak komentar, i statističkog pregleda. Statistički pregled obuhvata monetarnu statistiku i spoljnoekonomski sektor, koji su izrađeni na osnovu podataka prikupljenih i obrađenih u Narodnoj banci Srbije, kao i realni i fiskalni sektor za čiju izradu su uglavnom korišćeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prvi broj Statističkog biltena je Oktobar 2003.

Arhiva

Kalendar objavljivanja
31. decembar 2021. Novembar 2021.
31. januar 2022. Decembar 2021.
28. februar 2022. Januar 2022.
31. mart 2022. Februar 2022.
29. april 2022. Mart 2022.
31. maj 2022. April 2022.
30. jun 2022. Maj 2022.
29. jul 2022. Jun 2022.
31. avgust 2022. Jul 2022.
30. septembar 2022. Avgust 2022.
31. oktobar 2022. Septembar 2022.
30. novembar 2022. Oktobar 2022.
30. decembar 2022 . Novembar 2022.
31. januar 2023. Decembar 2022.