Predstavništva stranih banaka

ATLAS BANKA AD PODGORICA
Adresa: Beograd, Nušićeva br. 15
Telefon: +381 11 3336-300, 3336-325
Faks: +381 11 3336-301
Imejl: predstavnistvo@atlasbankars.com
Direktor: Aleksandar Joksimović
Rešenjem NBS G.br. 5614 od 29.4.2022. godine oduzeta saglasnost koju je NBS dala stranoj banci – ATLASMONT BANCI AD PODGORICA, Crna Gora, Vaka Đurovića bb (danas ATLAS BANKA AD PODGORICA – u stečaju). Kada proces bude okončan kod APR isto će biti izbrisano iz evidencije.
CITIBANK N.A., JUŽNA DAKOTA
Adresa: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, II sprat
Telefon: +381 11 2209-369
Faks: +381 11 3122-640
Imejl kevin.a.murray@citi.com
Direktor: Kevin A Murray
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/MAIN
Adresa: Beograd, Balkanska br. 2
Telefon: +381 11 2055-050
Faks: +381 11 2055-053
Direktor: Nemanja Žugić
EXIMBANK Zrt.
Adresa: Beograd, Balkanska br. 2
Telefon: -
Imejl: eximserbia@exim.hu
Direktor: Gábor Lukács