19.03.2020.

Dodatna devizna svop aukcija – podrška dinarskoj likvidnosti finansijskog sistema

Narodna banka Srbije će u ponedeljak, 23. marta, organizovati dodatnu deviznu svop aukciju  za obezbeđenje dinarske likvidnosti bankarskom sektoru na rok od tri meseca, po povoljnoj dinarskoj kamatnoj stopi od 0,85%.
 
Ova devizna svop aukcija kupovine deviza (evra) za dinare organizuje se radi podrške domaćem finansijskom sistemu i domaćoj ekonomiji u uslovima širenja virusa korona (COVID-19).
 
Narodna banka Srbije ističe da ni dinarska ni devizna likvidnost domaćeg bankarskog sektora nisu ugrožene i da postoje dovoljne rezerve (viškovi) likvidnosti za normalno funkcionisanje finansijskog sistema. Odluka o organizovanju dodatne svop aukcije kupovine deviza ima za cilj dodatnu podršku domaćem finansijskom sistemu i ukupnim ekonomskim tokovima i doneta je u sklopu mera koje Narodna banka Srbije sprovodi u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji usled širenja virusa COVID-19.
 
Devizne svop aukcije predstavljaju regularni instrument koji Narodnoj banci Srbije stoji na raspolaganju za regulisanje dinarske i devizne likvidnosti bankarskog sektora. Dodatne svop aukcije kupovine deviza za dinare, koje je Narodna banka Srbije organizovala u prvoj polovini 2019. godine, pokazale su se izuzetno uspešnim i doprinele su održavanju stabilnosti na novčanom tržištu u uslovima privremenog smanjenja viškova dinarske likvidnosti.
 
Narodna banka Srbije, kao i do sada, svakodnevno detaljno prati likvidnost bankarskog sektora i kretanja na finansijskom tržištu i spremna je da u slučaju potrebe nastavi da organizuje dodatne svop aukcije deviza, kao i da upotrebi sve ostale instrumente koji joj stoje na raspolaganju kako bi obezbedila nastavak nesmetanog funkcionisanja domaćeg finansijskog sistema u ambijentu povećane neizvesnosti i rizika uslovljenih širenjem virusa COVID-19.

Kabinet guvernera