24.03.2020.

Aukcije repo kupovine hartija od vrednosti – Narodna banka Srbije bankama obezbedila dodatne 25,2 milijarde dinara likvidnosti

Na današnjim aukcijama repo kupovine dinarskih državnih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije je bankama obezbedila 4,7 milijardi dinara na rok od sedam dana i 20,5 milijardi dinara na rok od tri meseca, po povoljnoj kamatnoj stopi od 0,75% za obe ročnosti, jednakoj kamatnoj stopi na depozitne olakšice (najniža kamatna stopa u koridoru kamatnih stopa Narodne banke Srbije).

Pored dodatne devizne svop aukcije organizovane 23. marta, na kojoj je Narodna banka Srbije bankama obezbedila 14,9 milijardi dinara na rok od tri meseca, putem današnjih aukcija repo kupovine hartija od vrednosti bankama su obezbeđene 25,2 milijarde dinara, tako da je putem ova dva instrumenta bankama obezbeđena 40,1 milijarda dinara. Organizovanjem aukcija repo kupovine dinarskih državnih hartija od vrednosti Narodna banka Srbije je nastavila s pružanjem podrške domaćem finansijskom i ukupnom ekonomskom sistemu u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji usled širenja virusa korona.

Narodna banka Srbije, kao i do sada, pažljivo prati likvidnost bankarskog sektora i kretanja na finansijskom tržištu i u slučaju potrebe nastaviće da organizuje aukcije repo kupovine državnih hartija od vrednosti i dodatne devizne svop aukcije, a spremna je da upotrebi i druge raspoložive instrumente kako bi obezbedila nastavak nesmetanog funkcionisanja domaćeg novčanog tržišta i celokupnog finansijskog sistema.

Kabinet guvernera