02.04.2007.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje: Posrednici društva za upravljanje

Povodom nedoumica koje su se pojavile u sredstvima javnog informisanja pre svega u vezi s fizičkim licima koja imaju dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnim penzijskim fondovima, Narodna banka ističe da izdavanjem ove dozvole ona fizička lica ne ovlašćuje da u njeno ime daju izjave o sistemu dobrovoljnih penzijskih fondova, niti da se predstavljaju kao ovlašćena lica Narodne banke Srbije.

Narodna banka podseća da, prema Zakonu o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i na osnovu njega donetih podzakonskih akata, posrednici društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom mogu biti isključivo banke koje imaju dozvolu za rad Narodne banke i koje su upisane u registar privrednih subjekata. Poslove posredovanja za društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, dakle, ne mogu obavljati društva za osiguranje, ovlašćeni zastupnici, kao ni posrednici u osiguranju. Narodna banka vodi evidenciju posrednika društava za upravljanje i ti podaci su dostupni na njenoj Internet stranici, kao i na Internet stranici određenog društva za upravljanje.

Kada je reč o fizičkim licima, društva za upravljanje i banke posrednici njih mogu da angažuju posebnim ugovorom ako poseduju dozvolu za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnim penzijskim fondovima koju izdaje Narodna banka Srbije, a koja se dobija nakon položenog stručnog ispita. Po izdavanju te dozvole, fizičko lice može da obavlja usluge informisanja za konkretno društvo sa kojim je zaključilo ugovor. Pored pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i podele prospekata, fizička lica mogu potencijalnim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda uručivati i ponude za zaključenje ugovora o članstvu, ali ih ne mogu zaključivati u ime društva, niti mogu primati novčane uplate radi kupovine investicionih jedinica.

Ono što dobijanje pomenute dozvole nikako ne podrazumeva jeste da se ta fizička lica predstavljaju kao ovlašćena lica Narodne banke i da, u ime Narodne banke, daju izjave o sistemu dobrovoljnih penzijskih fondova – čega je u poslednje vreme bilo u praksi – a što je suprotno propisima, načelima savesnosti i poštenja ili dobrim poslovnim običajima, zbog čega Narodna banka rešenjem može i ukinuti dozvolu. Za postupke i štetu koju prilikom pružanja usluga informisanja pričine posrednici i fizička lica, pored njih, odgovara i društvo za upravljanje, podseća Narodna banka.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova