22.08.2007.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje: Dnevno objavljivanje podataka o vrednosti neto imovine i investicione jedinice

Oglašavanje vrednosti neto imovine dobrovoljnog penzijskog fonda zajedno sa vrednošću investicione jedinice može dovesti do stvaranja pogrešnog utiska o dobrovoljnom penzijskom fondu. Veličina neto imovine fonda ne govori mnogo o uspešnosti ulaganja te imovine, zbog toga što je glavni izvor njenog uvećanja uplata doprinosa članova fonda. Zbog toga takav podatak, koji uvek predstavlja veliki iznos, može stvoriti pogrešan utisak o uspešnosti ulaganja fonda, ako se on objavljuje u kontekstu investicione jedinice, čiji je glavni cilj baš da pruži podatak o uspešnosti ulaganja. Zbog toga bi objavljivanjem neto vrednosti imovine fonda zajedno sa investicionom jedinicom na predloženi način bila prekršena norma člana 47. stav 7. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/05), koja propisuje obavezu svakodnevnog objavljivanja investicione jedinice, jer bi njen cilj bio prekršen. Takođe bio bi prekršen stav 2. tačke 3. Odluke o oglašavanju dobrovoljnih penzijskih fondova i standardizovanom tekstu prilikom oglašavanja („Službeni glasnik RS“, br. 23/06) koji propisuje da tekst za oglašavanje fonda ne sme sadržati podatke kojima se stvara lažan ili pogrešan utisak o fondu.

Takođe ističemo, da objavljivanje vrednosti neto imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, van gorenavedenog konteksta, u prospektu, skraćenom prospektu, na internet stranici ili u bilo kojoj drugoj vrsti marketinškog materijala, ako je reč o istinitom podatku, i ako je prethodno pribavljena saglasnost Narodne banke Srbije ne predstavlja kršenje propisa.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova