Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације

  1. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  2. IPay See d.o.o. Beograd-Čukarica
  3. Addiko bank a.d. Beograd
  4. ProCredit bank a.d Beograd
  5. Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd
  6. Aik banka a.d Beograd
  7. NLB banka a.d Beograd
  8. Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd