Подаци о притужбама на рад давалаца финансијских услуга

Подаци о притужбама на рад давалаца финансијских услуга

Први извештај је за јануар–септембар 2021. године (III тромесечје у архиви).

Подаци о приговорима на рад друштава за осигурање и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

Први извештај је за јануар–септембар 2021. године (III тромесечје у архиви).

Извештаји објављени до августа 2021.

Последњи извештај је за јануар–јун 2021. године (II тромесечје у архиви).