Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Одговор економске политике у Србији на раст светских цена хране и енергије – преглед мера и упоредна анализа са земљама региона
  • Осврт 2: Макроекономски ефекти конфликта у Украјини на Србију
  • Осврт 3: Очекивани ефекти нормализације монетарне политике водећих централних банака на Србију
  • Осврт 4: Ревизија макроекономских пројекција за Србију и алтернативни сценарио

Архива извештаја о инфлацији: