Остали тендери

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
Расходована средства – генерисан отпад који је разврстан према пореклу, карактеру и категорији отпада Позив 17. 09. 2021. do 12.00 h