02.12.2021.

1.   ADDIKO BANK AD BEOGRAD
Адреса:Милутина Миланковића 7в, Београд,
Телефон:(381)11 222-6000, 222-6713
Факс:(381) 011/2226-555
Председник извршног одбора:Војислав Лазаревић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 38 од 27.02.1991.године
8.7.2016. године, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD је променила пословно име у ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Адреса:Булевар Михаила Пупина 115 ђ,Београд.
Телефон:(381)011/202-9050
Факс:(381) 011/3129-787
Председник извршног одбора:Јелена Галић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О. бр. 194 oд 28.6.1993. године
3.   ALTA BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 121, Београд.
Телефон:(381) 011/2205-500
Факс:(381) 011/3110-217
Председник извршног одбора:Уна Сикимић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г. бр. 628 од 20.10.1997. године
27.3.2020. године, Јубмес банка а.д. Београд је променила своје пословно име у ALTA Banka a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања.
4.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд.
Телефон:(381) 011/3952-213
Факс:(381) 011/3952-240
Председник извршног одбора:Valery Ovsyannikov
Дозвола за рад:Решење НБС Г. бр. 4164 од 13.5.2008. године
Дана 13.9.2013. године Московска банка а.д. Београд је регистровала промену свог пословног имена у ВТБ Банка а.д. Београд а дана 18.10.2018. године у API Bank a.d. Beograd.
5.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Адреса:Милентија Поповића 7б, Београд,
Телефон:(381) 011/2011-200
Факс:(381) 011/2011-207
Председник извршног одбора:Драгиња Ђурић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 274 од 19.9.1991. године
6.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Адреса:Краљице Марије 3, Београд.
Телефон:(381) 011/2020-292
Факс:(381) 011/3376-777
Председник извршног одбора:Mр Бојан Кекић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 5012 од 21.11.2002.године
7.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 2а, Београд,
Телефон:(381)011/6351-000
Факс:(381)11/228-0-777
Председник извршног одбора:Chen Keqin
Дозвола за рад:Решење НБС ИО.бр 105 од 20.12.2016. године
8.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Адреса:Браће Рибникар 4-6, Нови Сад.
Телефон:(381) 021/4876-876
Факс:(381) 021/4876-976
Председник извршног одбора:Giuseppe Gianluca Borrelli
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 36 од 10.12.1991. године
9.   DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
Адреса:Булевар Краљице Марије 54Б, улаз 54Н, Крагујевац
Телефон:(381) 034/335-617
Факс:(381) 034/336-175
Председник извршног одбора:Весна Павловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O бр. 209 од 03.07.1991. године
8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила послово име у Direktna Banka ad Kragujevac.
10.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Далматинска 22, Београд.
Телефон:(381)011/3306300
Факс:(381) 011/3241-448
Председник извршног одбора:Борислав Стругаревић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О.бр. 269 од 12.11.1990. године
2.6.2017. године Марфин банка а.д. Београд је променила своје пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd
11.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Адреса:Булевар ослобођења 5, Нови Сад.
Телефон:0800/201-201
Факс:(381) 021/4809-700
Председник извршног одбора:Славко Царић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 202 од 20.12.1989. године
12.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Вука Караџића 10 Београд.
Телефон:0800/111-144
Факс:(381) 011/3027-536
Председник извршног одбора:Славица Павловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 633 од 21.10.1997. године
13.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Milutina Milankovića 9e, Београд,
Телефон:(381) 011/2041-800
Факс:(381) 011/2041-802
Председник извршног одбора:Kenan Bozkurt
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 328 oд 26.12.1990. године
22.10.2015. године, Чачанска банка а.д. Чачак је променила своје пословно име у HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
14.   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Светог Саве 14, Београд.
Телефон:(381) 011/3080- 100
Факс:(381) 011/3441-335
Председник извршног одбора:Властимир Вуковић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О.бр. 206 од 3.7.1991. године
15.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Адреса:Шпанских бораца 1, Београд,
Телефон:(381) 011 6355- 400
Факс:(381) 011 6355-404
Председник извршног одбора:Никола Михаиловић
Дозвола за рад:Решење НБС ИО бр. 58 од 16.12. 2014. године
Банка је уписана у Регистар привредних субјеката Решењем АПР БД 8779 од 5.2.2015. године.
16.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Адреса:Омладинских бригада 88, Београд,
Телефон:(381) 011/4409-670; 0638691127
Факс:(381) 011/4409-650
Председник извршног одбора:Maco Pavel
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 346 од 24.4.1996.године
10.10.2019. године, Telenor banka a.d. Beograd је променила своје пословно име у Mobi Banka a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања, тј од 11.10.2019. године.
17.   NLB BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Булевар Михајла Пупина бр. 165/в, Београд,
Телефон:(381) 011/2225-100
Факс:(381) 011/2225-194
Председник извршног одбора:Jelena Živković
Дозвола за рад:Решење НБЈ О. бр. 197 од 03.07.1991. године
18.   3 BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Адреса:Булевар ослобођења 2a, Нови Сад.
Телефон:(381) 021/530-111
Факс:(381) 021/4893-123
Председник извршног одбора:Владимир Вукотић
Дозвола за рад:Решење НБС Г.бр. 2683 од 7.02.2007. године
19.11.2021. године,Opportunity banka a.d. Novi Sad је променила своје пословно име у 3 Banka akcionarsko društvo Novi Sad. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима од 22.11.2021. године
19.   OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Адреса:Трг Слободе 5, Нови Сад.
Телефон:021/4800001
Факс:021/48-000-32
Председник извршног одбора:Предраг Михајловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 415 од 5.5.1995. године
25.4.2019. године, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad је променила своје пословно име у Vojvođanska banka a.d. Novi Sad а 30.4.2021. године је променила пословно име у OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad.
20.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Адреса:Милутина Миланковића 17, Београд,
Телефон:(381) 011/205-7000
Факс:
Председник извршног одбора:Igor Anić
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 538 од 05.04.2001.године
21.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Ђорђа Станојевића 16, Београд,
Телефон:(381) 011/3202-100
Факс:(381) 011/3346-033
Председник извршног одбора:Зоран Петровић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 318 од 09.03.2001. године
22.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Адреса:Бул. Михајла Пупина 165г, Београд,
Телефон:(381) 011/2257-498
Факс:(381) 011/2017-056
Председник извршног одбора:Vladimir Bošković
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 352 од 17.12.1991.године
23.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Адреса:Савска 25, Београд.
Телефон:(381) 011/3607-200
Факс:(381) 011/2646-855
Председник извршног одбора:Весна Јокановић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г. бр. 920 од 4.11.1996. године
24.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
Адреса:Рајићева 27-29, Београд.
Телефон:(381) 011/3204-500
Факс:(381) 011/3204-501
Председник извршног одбора:Никола Вулетић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 1437 од 2.7.2001.године