Народна банка Србије организоваће редовне своп аукције девиза (евра) за динаре, према следећем календару:

Децембар 2021. године

Врста трансакцијеДатум аукцијеВрста аукцијеРочност трансакције
НБС своп продаје девизепетак, 3. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 3. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 7. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 7. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 10. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 10. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 14. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 14. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 17. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 17. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 21. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 21. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 24. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 24. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 28. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 28. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 31. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 31. децембар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)