Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 30.06.2021.

Ажурирано: 04.08.2021.

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd (1)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201812,375,550
Addiko Bank a.d. Beograd (2)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018100,100,263
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018223,873,885
Banca Intesa a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018743,623,590
Bank of China Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201825,040,974
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018307,849,698
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018156,664,657
Direktna banka a.d. Kragujevac (3)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201863,209,500
Erste Bank a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018297,817,809
Eurobank a.d. Beograd (4)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018208,879,821
Expobank a.d. Beograd (5)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201816,687,321
Halkbank a.d. Beograd (6)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201896,086,807
ALTA banka a.d. Beograd (10)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201824,394,420
Komercijalna banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018480,552,997
MIRABANK a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.20185,978,880
MTS banka a.d. Beograd (7)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201815,970,912
NLB banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201884,323,833
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (11)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018626,704,110
Opportunity banka a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201822,382,163
ProCredit Bank a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018153,360,359
Raiffeisen banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018403,559,555
Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018161,050,745
Srpska banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201821,548,148
Mobi Banka a.d. Beograd (9)1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.201823,800,939
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 30.06.2021 |  до  31.12.2018507,291,798
УКУПНО:4,783,128,734

(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила пословно име у Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Промена пословног имена бивше Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Дана 2.6.2017. године, Marfin banka a.d. Beograd је променила пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(7) Промена пословног имена бивше Дунав банкe а.д. Београд.
(8) Промена пословног имена бивше Volksbank a.d. Beograd.
(9) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd
(10) Проемна пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd
(11) Статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad