Основни подаци платне институције

EKI TRANSFERS D.O.O. BEOGRAD

Београд, Косовска 1/V 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:17329278
ПИБ:100057451
Телефон:011 3300-300
Факс:011 3300-333
Имејл:info@ekitransfers.rs
WWW:www.ekitransfers.rs
Датум и број решења:28/09/2015 IO NBS br.84 и 13/10/2016 IO NBS br. 77
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања). Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Мирјана Зечевић (директор)C&C VARVIAS HOLDING S.A. Грчка51.0%
Тања Кнежевић (руководилац)Ивана Шекревски, Београд19.6%
BONI FINANCE д.о.о. Београд9.8%