Основни подаци платне институције

PAYSPOT D.O.O. NOVI SAD

Нови Сад, Бранимира Ћосића 2 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:21157074
ПИБ:109296534
Телефон:021 424-575
Факс:
Имејл:office@payspot.rs
WWW:www.payspot.rs
Датум и број решења:17/05/2016 IO NBS br. 54
Врсте платних услуга: Услуге које омогућавају уплату готовог новца на платни рачун, као и све услуге које су потребне за отварање, вођење и гашење тог рачуна Услуге које омогућавају исплату готовог новца с платног рачуна, као и све услуге које су потребне за отварање, вођење и гашење тог рачуна Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате) Услуге извршавања новчане дознаке


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Дубравка Бјекић (директор и руководилац)Борислав Ковачевић20.0%
Биљана Ковачевић22.0%
Вања Kовачевић30.0%
Предраг Коцић10.0%
Дубравка Бјекић10.0%