Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 30.09.2021.

Ažurirano: 19.11.2021.

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd (1)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201812,236,937
Addiko Bank a.d. Beograd (2)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018103,378,039
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018229,020,292
Banca Intesa a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018761,325,471
Bank of China Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201818,494,587
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (12)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018334,524,429
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018163,944,903
Direktna banka a.d. Kragujevac (3)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201864,422,263
Erste Bank a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018309,639,239
Eurobank a.d. Beograd (4)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018210,525,259
Expobank a.d. Beograd (5)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201817,215,923
Halkbank a.d. Beograd (6)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201897,562,883
ALTA banka a.d. Beograd (10)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201828,291,211
Komercijalna banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018484,044,572
MIRABANK a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.20185,821,204
NLB banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201880,539,680
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (11)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018640,035,884
Opportunity banka a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201821,160,424
ProCredit Bank a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018155,906,572
Raiffeisen banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018432,524,091
Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018189,253,556
Srpska banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201820,867,670
Mobi Banka a.d. Beograd (9)1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.201824,174,445
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2021 |  do  31.12.2018530,289,664
UKUPNO:4,935,199,198

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Promena poslovnog imena bivše Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(7) Promena poslovnog imena bivše Dunav banke a.d. Beograd.
(8) Promena poslovnog imena bivše Volksbank a.d. Beograd.
(9) Dana 10.10.2019. godine Telenor banka a.d. Beograd promenila poslovno ime u Mobi Banka ad Beograd
(10) Proemna poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd
(11) Statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
(12) Statusna promena pripajanja mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd